DreamMount

Szczyty marzeń

Prowadząc kursy już od ponad dekady i obserwując oferty na rynku, które obiecują przygotowanie ludzi do bezpiecznego poruszania się w górach, a także czerpiąc z badań na temat efektywności uczenia się stwierdziliśmy, że dotychczasowy proces standardowego podejścia do szkoleń nie do końca się sprawdza. Materiału szkoleniowego podawanego w trakcie takich kursów jest za dużo i jednocześnie wymagana jest też aktywność w górach. Robi się z tego niezły maraton całodziennego szkolenia. Kursanci mają wrażenie (ale to tylko wrażenie!) dobrze spożytkowanego czasu i wewnętrzne przeświadczenie, że już wiedzą co i jak maja robić idąc w góry, po czym następnego dnia mają tylko prześwity pamięci. Powyższe potwierdza się w opiniach wielu osób, które brały udział w różnego rodzaju kursach i często mieli tę samą uwagę: „dużo materiału, w za krótkim czasie”. Trudno im było opanować wszystko na poziomie trwałego zapamiętania, by po pewnej przerwie iść w góry i bez problemu zastosować, to czego się nauczyli, w działaniu. Brakowało im powtarzalności ważnych elementów szkolenia. Niektórzy dodawali jeszcze jeden element. Kiedy warunki się zmieniały mieli problemy z oceną sytuacji, oszacowaniem ryzyka i wyborem optymalnego rozwiązania, powodowało to stres, a w konsekwencji prowadziło do błędów generujących poważne konsekwencje, nawet zagrożenia życia.

 
DreamMount wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowało dedykowane ścieżki szkoleń. Przychodząc do nas na kurs gwarantujemy:

 • optymalną przestrzeń w trakcie kursów na powtarzanie umiejętności, których się nauczycie, ponieważ programy kursów zostały tak zaprojektowane abyście w ich trakcie mieli okazję jak najczęściej powtarzać nowo nabyte umiejętności
 • terminy poszczególnych cyklów 2-dniowych szkoleń są tak rozplanowane abyście mieli możliwość, w trakcie poszczególnych kursów, działania w terenie pod okiem instruktora, w różnych warunkach pogodowo – śniegowych (ważne w szczególności zimą).  Dzięki powyższemu zdobędziecie, już na starcie, większe doświadczenia w poruszaniu się w górach w różnych warunkach pogodowych. Nie wspominając już o kolejnej okazji do czerpania energii z uroków naszych pięknych Polskich Tatr J
 • podobny poziom umiejętności poszczególnych uczestników na początku kursu. Dobieramy Wam odpowiedni kurs do poziomu Waszych umiejętności, tak abyście Wy osobiście skorzystali najwięcej, ale także każda osoba w grupie, z którą będziesz się szkolił/ła także mogła mieć taką możliwość. Najgorsze dla instruktora to mieć na jednym kursie początkujących i średniozaawansowanych lub wyżej, bo wtedy to już bawimy się w tzw. „czarowanie” i nikt nie będzie zapewne z tego faktu w efekcie końcowym zadowolony. J Także podejście dosyć rygorystyczne co do swoich umiejętności przed zapisywaniem się na poszczególne kursy jest wskazane i to jest w Waszym jak i naszym interesie.
 • zoptymalizowane programy szkoleń w warstwie przekazywanej wiedzy, ale także umiejętności, które będziecie mogli ćwiczyć na kursie i to nie raz. Nie przeładowujemy programów szkoleniowych, wychodzimy z założenia że lepiej pokazać Wam najważniejsze rzeczy w kontekście celu, który sobie stawiacie zgłaszając się na poszczególne kursy i abyście mieli możliwość kilkukrotnie to przećwiczyć w trakcie kursu, a nie obiecywać Wam niestworzone rzeczy bo tu chodzi o coś mega ważnego!! … o WASZE BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH!
 • przez 2 miesiące od zakończenia kursu każdy może skonsultować się z instruktorem w tematach dot. planowania wycieczek, wyboru sprzętu.

Nowe szkolenia zostały podzielone na kursy:

KURSY

 • ZIMOWE:
 • PODSTAWOWE SZKOLENIE TURYSTYKI ZIMOWEJ
LAWINÓWKA I PODSTAWY CHODZENIA W RAKACH WRAZ Z CZEKANEM
PODSTAWY UŻYWANIA LINY ZIMĄ W ŚNIEGU
 
 • LETNIE:
 • PODSTAWY ASEKURACJI LATEM NA SZLAKACH ZE SZTUCZNYMI UŁATWIENIAMI
Via ferraty w Dolomitach
 • PODSTAWY UŻYWANIA LINY LATEM POZA SZLAKIEM
 • PODSTAWY UŻYWANIA LINY LATEM – AUTORATOWNICTWO
 • PODSTAWY UŻYWANIA LINY LATEM – TURYSTYKA Z DZIECKIEM (BEZ DZIECI)
 

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

 • HAUTE ROUTE TATR POLSKICH